Podatność CVE-2005-2224


Publikacja: 2005-07-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
aspnet_wp.exe in Microsoft ASP.NET web services allows remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption from infinite loop) via a crafted SOAP message to an RPC/Encoded method.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Asp.net 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/14217
http://secunia.com/advisories/16005

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top