Podatność CVE-2005-2389


Publikacja: 2005-07-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NDMP server in Veritas NetBackup 5.1 allows attackers to cause a denial of service via a CONFIG message with an out-of-range timestamp, which triggers a null dereference.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec veritas -> Netbackup enterprise server 
Symantec veritas -> Netbackup server 

 Referencje:
http://www.hat-squad.com/en/000170.html
http://secunia.com/advisories/16187

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top