Podatność CVE-2005-2694


Publikacja: 2005-08-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in WinAce 2.6.0.5, and possibly earlier versions, allows remote attackers to execute arbitrary code via a temporary (.tmp) file that contains an entry with a long file name.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Winace -> Winace 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/21941
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112447630109392&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top