Podatność CVE-2005-2738


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Java 1.4.2 before 1.4.2 Release 2 on Apple Mac OS X does not prevent multiple programs from opening the same port as a Java ServerSocket, which allows local users to operate a Java program that intercepts network data intended for the ServerSocket of a different Java program.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> JAVA 

 Referencje:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=302265
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2005/Sep/msg00001.html
http://secunia.com/advisories/16808
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/p-306.shtml
http://www.osvdb.org/19397
http://www.securityfocus.com/bid/14827
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/1734
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22269

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top