Podatność CVE-2005-2788


Publikacja: 2005-09-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Land Down Under (LDU) 801 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the c parameter to (1) events.php, (2) index.php, or (3) list.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neocrome -> Land down under 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22047
http://www.securityfocus.com/bid/14685
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112534574505945&w=2

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top