Podatność CVE-2005-2856


Publikacja: 2005-09-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the WinACE UNACEV2.DLL third-party compression utility before 2.6.0.0, as used in multiple products including (1) ALZip 5.51 through 6.11, (2) Servant Salamander 2.0 and 2.5 Beta 1, (3) WinHKI 1.66 and 1.67, (4) ExtractNow 3.x, (5) Total Commander 6.53, (6) Anti-Trojan 5.5.421, (7) PowerArchiver before 9.61, (8) UltimateZip 2.7,1, 3.0.3, and 3.1b, (9) Where Is It (WhereIsIt) 3.73.501, (10) FilZip 3.04, (11) IZArc 3.5 beta3, (12) Eazel 1.0, (13) Rising Antivirus 18.27.21 and earlier, (14) AutoMate 6.1.0.0, (15) BitZipper 4.1 SR-1, (16) ZipTV, and other products, allows user-assisted attackers to execute arbitrary code via a long filename in an ACE archive.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ALZip Multiple Archive Handling Buffer Overflow
Tan Chew Keong
05.10.2005

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Winace -> Winace 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=112621008228458&w=2
http://securityreason.com/securityalert/49
http://securitytracker.com/id?1014863
http://securitytracker.com/id?1015852
http://securitytracker.com/id?1016011
http://securitytracker.com/id?1016012
http://securitytracker.com/id?1016065
http://securitytracker.com/id?1016066
http://securitytracker.com/id?1016088
http://securitytracker.com/id?1016114
http://securitytracker.com/id?1016115
http://securitytracker.com/id?1016177
http://securitytracker.com/id?1016257
http://securitytracker.com/id?1016512
http://www.securityfocus.com/archive/1/432357/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/432579/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/433258/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/433352/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/433693/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/434011/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/434234/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/434279/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/436639/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/440303/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/14759
http://www.securityfocus.com/bid/19884
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1565
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1577
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1611
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1681
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1694
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1725
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1775
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1797
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1835
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1836
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2047
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2184
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2824
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3495
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26116
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26142
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26168
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26272
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26302
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26315
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26385
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26447
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26479
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26480
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26736
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26982
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27763
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/28787

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top