Podatność CVE-2005-2884


Publikacja: 2005-09-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in events.php in Land Down Under (LDU) 801 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the Description field in an event.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Neocrome -> Land down under 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22195
http://www.securityfocus.com/bid/14746
http://secunia.com/advisories/16710/
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112604873103252&w=2

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top