Podatność CVE-2005-2916


Publikacja: 2005-09-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Linksys WRT54G 3.01.03, 3.03.6, 4.00.7, and possibly other versions before 4.20.7, does not verify user authentication until after an HTTP POST request has been processed, which allows remote attackers to (1) modify configuration using restore.cgi or (2) upload new firmware using upgrade.cgi.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Linksys -> Wrt54g 

 Referencje:
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=307&type=vulnerabilities
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=306&type=vulnerabilities

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top