Podatność CVE-2005-2982


Publikacja: 2005-09-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in CompaqHTTPServer 2.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the URL, which is not properly quoted in the resulting 404 error page.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Compaq -> Compaqhttpserver 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112680922318639&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top