Podatność CVE-2005-3034


Publikacja: 2005-09-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Compuware DriverStudio Remote Control service (DSRsvc.exe) 2.7 and 3.0 beta 2 allows remote attackers to bypass authentication via a null session.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Compuware -> Driverstudio 

 Referencje:
http://www.xfocus.net/articles/200509/821.html
http://www.securityfocus.com/bid/14837
http://secunia.com/advisories/16838
http://lists.seifried.org/pipermail/security/2005-September/009956.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top