Podatność CVE-2005-3100


Publikacja: 2005-09-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified "PPTP Remote DoS Vulnerability" in Astaro Security Linux 4.027 allows attackers to cause a denial of service.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Astaro -> Security linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/14950
http://secunia.com/advisories/16967
http://www.osvdb.org/20971
http://www.astaro.org/showflat.php?Cat=&Number=62289&Main=62289

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top