Podatność CVE-2005-3111


Publikacja: 2005-09-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The handler code for backupninja 0.8 and earlier creates temporary files with predictable filenames, which allows local users to modify arbitrary files via a symlink attack.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Debian -> Backupninja 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2005/dsa-827
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22461
http://www.securityfocus.com/bid/14978
http://secunia.com/advisories/16995/
http://secunia.com/advisories/17018

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top