Podatność CVE-2005-3199


Publikacja: 2005-10-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in aradmin.asp for aspReady FAQ allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands, possibly via the (1) txtLogin and (2) txtPassword parameters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
aspReady FAQ - open for SQL-injections
Preben Nyloekken
06.10.2005

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspready faq manager -> Aspready faq manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22538
http://www.securityfocus.com/bid/15022
http://secunia.com/advisories/17091/
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112861875408315&w=2
http://www.osvdb.org/19917
http://securitytracker.com/id?1015015
http://securityreason.com/securityalert/52

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top