Podatność CVE-2005-3203


Publikacja: 2005-10-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The manual installation of Oracle HTML DB (HTMLDB) 1.3 through 1.3.6 stores the SYS password in install.lst in plaintext, which allows local users to gain privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Oracle -> Html db 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22542
http://www.red-database-security.com/advisory/oracle_htmldb_plaintext_password.html
http://secunia.com/advisories/14935/
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112870441917345&w=2
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2005-10/0174.html
http://www.securityfocus.com/bid/15033

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top