Podatność CVE-2005-3742


Publikacja: 2005-11-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in popup.php in Advanced Poll 2.0.3 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the poll_ident parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Advanced poll -> Advanced poll 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2524
http://www.securityfocus.com/bid/15506
http://www.osvdb.org/21006
http://securitytracker.com/id?1015245
http://secunia.com/advisories/17669

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top