Podatność CVE-2005-3922


Publikacja: 2005-11-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in pskcmp.dll in Panda Software Antivirus library allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted ZOO archive.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Panda Remote Heap Overflow
list rem0te com
30.11.2005

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Panda -> Panda titanium 2005 antivirus 
Panda -> Panda activescan 
Panda -> Panda titanium 2006 antivirus + antispyware 
Panda -> Panda antivirus 
Panda -> Panda truprevent personal 
Panda -> Panda antivirus platinum 
Panda -> Panda webadmin 
Panda -> Panda businessecure antivirus 
Panda -> Panda clientshield with truprevent technologies 
Panda -> Panda enterprisecure with truprevent technologies 
Panda -> Panda exchangesecure 
Panda -> Panda filesecure 
Panda -> Panda filesecure with truprevent technologies 
Panda -> Panda gatedefender 
Panda -> Panda isa secure 
Panda -> Panda panda enterprisecure antivirus 
Panda -> Panda platinum 2006 internet security 
Panda -> Panda security 
Panda -> Panda titanium 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/216
http://securitytracker.com/id?1015295
http://www.rem0te.com/public/images/panda.pdf
http://www.securityfocus.com/archive/1/418096/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/15616
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2666
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/23276

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top