Podatność CVE-2005-3999


Publikacja: 2005-12-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Search.asp in SiteBeater MP3 Catalog 2.03 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sitebeater -> Sitebeater mp3 catalog 

 Referencje:
http://pridels0.blogspot.com/2005/12/sitebeater-mp3-catalog-xss-vuln.html
http://www.securityfocus.com/bid/15696
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2718
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/23403

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top