Podatność CVE-2005-4045


Publikacja: 2005-12-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in System Communications Services 6 Delegated Administrator 2005Q1 in Sun Java System Messaging Server 2005Q1 allows remote attackers to obtain the Top-Level Administrator (TLA) default password via unknown vectors, possibly involving configure_toplevel_admin.ldif.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Java communications services delegated administrator 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/searchproxy/document.do?assetkey=1-26-102068-1
http://secunia.com/advisories/17889
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2754
http://www.securityfocus.com/bid/15733
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-77-1000831.1-1
http://securitytracker.com/id?1015313

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top