Podatność CVE-2005-4085


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in BlueCoat (a) WinProxy before 6.1a and (b) the web console access functionality in ProxyAV before 2.4.2.3 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long Host: header.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Bluecoat -> Webproxy 
Bluecoat -> Proxyav 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/16147
http://www.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=364
http://www.bluecoat.com/support/knowledge/advisory_host_header_stack_overflow.html
http://securitytracker.com/id?1015441
http://secunia.com/advisories/18909
http://secunia.com/advisories/18288
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0622
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0065

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top