Podatność CVE-2005-4533


Publikacja: 2005-12-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Argument injection vulnerability in scponlyc in scponly 4.1 and earlier, when both scp and rsync compatibility are enabled, allows local users to execute arbitrary applications via "getopt" style argument specifications, which are not filtered.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Scponly -> Scponly 

 Referencje:
http://sublimation.org/scponly/#relnotes
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200512-17.xml
http://www.securityfocus.com/bid/16051
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/23875

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top