Podatność CVE-2005-4550


Publikacja: 2005-12-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The PORTAL schema in Oracle Application Server (OracleAS) Discussion Forum Portlet allows remote attackers to obtain the source code for arbitrary JSP and other files via a df_next_page parameter with a trailing null byte (%00).

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
File Disclosure using df_next_page parameter in OracleAS Discussion Forum Portlet
Johannes Greil
25.12.2005

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Application server discussion forum portlet 

 Referencje:
http://marc.info/?l=full-disclosure&m=113532633229270&w=2
http://securityreason.com/securityalert/297
http://securitytracker.com/id?1015406
http://www.securityfocus.com/bid/16048
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/3085
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/23813

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top