Podatność CVE-2005-4595


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Untrusted search path vulnerability (RPATH) in XnView 1.70 and NView 4.51 on Gentoo Linux allows local users to execute arbitrary code via a malicious library in the current working directory.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Gentoo -> Nview 
Gentoo -> Xnview 

 Referencje:
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=117063
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200512-18.xml
http://www.securityfocus.com/bid/16087
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/23910

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top