Podatność CVE-2006-0015


Publikacja: 2006-04-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in _vti_bin/_vti_adm/fpadmdll.dll in Microsoft FrontPage Server Extensions 2002 and SharePoint Team Services allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML, then leverage the attack to execute arbitrary programs or create new accounts, via the (1) operation, (2) command, and (3) name parameters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Vulnerability in Microsoft FrontPage Server Extensions Could Allow Cross-Site Scripting
Esteban Martinez...
13.04.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Frontpage server extensions 
Microsoft -> Sharepoint team services 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/704
http://securitytracker.com/id?1015895
http://securitytracker.com/id?1015896
http://www.argeniss.com/research/ARGENISS-ADV-040602.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/430803/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17452
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1322
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2006/ms06-017
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25537
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1748

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top