Podatność CVE-2006-0146


Publikacja: 2006-01-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The server.php test script in ADOdb for PHP before 4.70, as used in multiple products including (1) Mantis, (2) PostNuke, (3) Moodle, (4) Cacti, (5) Xaraya, (6) PHPOpenChat, (7) MAXdev MD-Pro, and (8) MediaBeez, when the MySQL root password is empty, allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the sql parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Cacti: Multiple vulnerabilities in included ADOdb
Thierry Carrez (...
15.04.2006

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
The cacti group -> Cacti 
Postnuke software foundation -> Postnuke 
Moodle -> Moodle 
Mediabeez -> Mediabeez 
Mantis -> Mantis 
John lim -> Adodb 

 Referencje:
http://retrogod.altervista.org/phpopenchat_30x_sql_xpl.html
http://securityreason.com/securityalert/713
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1029
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1030
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1031
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200604-07.xml
http://www.maxdev.com/Article550.phtml
http://www.securityfocus.com/archive/1/423784/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/430448/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/466171/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/16187
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0101
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0102
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0103
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0104
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0105
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0370
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0447
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1304
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1305
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1419
http://www.xaraya.com/index.php/news/569
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24051

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top