Podatność CVE-2006-0230


Publikacja: 2006-04-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Symantec Scan Engine 5.0.0.24, and possibly other versions before 5.1.0.7, uses a client-side check to verify a password, which allows remote attackers to gain administrator privileges via a modified client that sends certain XML requests.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Antivirus scan engine 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2006-q2/0010.html
http://www.kb.cert.org/vuls/id/118388
http://www.securityfocus.com/archive/1/431724/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/431734/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17637
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2006.04.21.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1464
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25972

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top