Podatność CVE-2006-0231


Publikacja: 2006-04-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Symantec Scan Engine 5.0.0.24, and possibly other versions before 5.1.0.7, uses the same private DSA key for each installation, which allows remote attackers to conduct man-in-the-middle attacks and decrypt communications.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Symantec -> Antivirus scan engine 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2006-q2/0011.html
http://securitytracker.com/id?1015974
http://www.securityfocus.com/archive/1/431725/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/431734/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17637
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2006.04.21.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1464
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25973

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top