Podatność CVE-2006-0300


Publikacja: 2006-02-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in tar 1.14 through 1.15.90 allows user-assisted attackers to cause a denial of service (application crash) and possibly execute code via unspecified vectors involving PAX extended headers.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
tar vulnerability
Martin Pitt
24.02.2006
High
OpenPKG Security Advisory (tar)
OpenPKG
07.03.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> TAR 

 Referencje:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305214
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305391
http://lists.apple.com/archives/Security-announce/2007/Apr/msg00001.html
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2007/Mar/msg00002.html
http://lists.gnu.org/archive/html/bug-tar/2006-02/msg00051.html
http://securityreason.com/securityalert/480
http://securityreason.com/securityalert/543
http://securitytracker.com/id?1015705
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-241646-1
http://www.debian.org/security/2006/dsa-987
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200603-06.xml
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2006_05_sr.html
http://www.openpkg.org/security/OpenPKG-SA-2006.006-tar.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2006-0232.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/430299/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/16764
http://www.trustix.org/errata/2006/0010
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA07-072A.html
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA07-109A.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0684
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0930
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1470
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2518
http://wwwnew.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2006:046
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24855
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A5252
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A5978
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A5993
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6094
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A9295
https://usn.ubuntu.com/257-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top