Podatność CVE-2006-0354


Publikacja: 2006-01-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco IOS before 12.3-7-JA2 on Aironet Wireless Access Points (WAP) allows remote authenticated users to cause a denial of service (termination of packet passing or termination of client connections) by sending the management interface a large number of spoofed ARP packets, which creates a large ARP table that exhausts memory, aka Bug ID CSCsc16644.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Access Point Memory Exhaustion from ARP Attacks
CISCO
13.01.2006

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
6.9/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Aironet ap1100 
Cisco -> Aironet ap1130ag 
Cisco -> Aironet ap1200 
Cisco -> Aironet ap1230ag 
Cisco -> Aironet ap1240ag 
Cisco -> Aironet ap1300 
Cisco -> Aironet ap1400 
Cisco -> Aironet ap350 

 Referencje:
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:5680
http://securityreason.com/securityalert/339
http://securitytracker.com/id?1015483
http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20060112-wireless.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/16217
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0176
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24086

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top