Podatność CVE-2006-0559


Publikacja: 2006-04-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in the SMTP server for McAfee WebShield 4.5 MR2 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via format strings in the domain name portion of a destination address, which are not properly handled when a bounce message is constructed.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
McAfee WebShield SMTP Format String Vulnerability
Ollie Whitehouse
04.04.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mcafee -> Webshield smtp 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/671
http://securitytracker.com/id?1015861
http://www.securityfocus.com/archive/1/429812/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/16742
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1219
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25621

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top