Podatność CVE-2006-0580


Publikacja: 2006-02-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM Lotus Domino Server 7.0 allows remote attackers to cause a denial of service (segmentation fault) via a crafted packet to the LDAP port (389/TCP).

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus domino server 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0458
http://secunia.com/advisories/18738
http://lists.immunitysec.com/pipermail/dailydave/2006-February/002896.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/24518
http://www.securityfocus.com/bid/16523
http://securitytracker.com/id?1015592

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top