Podatność CVE-2006-0813


Publikacja: 2006-02-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in WinACE 2.60 allows user-assisted attackers to execute arbitrary code via a large header block in an ARJ archive.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
WinACE ARJ Archive Handling Buffer Overflow
Secunia Research
24.02.2006

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Winace -> Winace 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/479
http://securitytracker.com/id?1015672
http://www.securityfocus.com/archive/1/425894/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/16786
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0709
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24872

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top