Podatność CVE-2006-0890


Publikacja: 2006-02-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in SpeedProject Squeez 5.1, as used in (1) ZipStar 5.1 and (2) SpeedCommander 11.01.4450, allows remote attackers to overwrite arbitrary files via unspecified manipulations in a (1) JAR or (2) ZIP archive.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Speedproject -> Speedcommander 
Speedproject -> Squeez 
Speedproject -> Zipstar 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/425973/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/16807
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0731
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24909

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top