Podatność CVE-2006-0956


Publikacja: 2006-03-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
nuauth in NuFW before 1.0.21 does not properly handle blocking TLS sockets, which allows remote authenticated users to cause a denial of service (service hang) by flooding packets at the authentication server.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.7/10
2.9/10
3.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
NUFW -> Nufw firewall 

 Referencje:
http://www.nufw.org/+NuFW-1-21-minor-security-fix+.html
http://secunia.com/advisories/19046
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0762
http://www.securityfocus.com/bid/16868

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top