Podatność CVE-2006-0982


Publikacja: 2006-03-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The on-access scanner for McAfee Virex 7.7 for Macintosh, in some circumstances, might not activate when malicious content is accessed from the web browser, and might not prevent the content from being saved, which allows remote attackers to bypass virus protection, as demonstrated using the EICAR test file.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mcafee -> Virex 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/426348/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top