Podatność CVE-2006-1157


Publikacja: 2006-03-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Vz Scripts ADP Forum 2.0.3 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the Subject field (possibly messaggio parameter) when posting a new message in post.php.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
ADP -> Adp forum 

 Referencje:
http://biyosecurity.be/bugs/adpforum2.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/427171/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17047
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0901
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25189

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top