Podatność CVE-2006-1167


Publikacja: 2007-02-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SGI ProPack 3 SP6 kernel displays the frame buffer contents of the last session after a reboot, which might allow local users to obtain sensitive information.

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.2/10
2.9/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SGI -> Propack 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20060402-01-U
http://www.osvdb.org/24571
http://secunia.com/advisories/19607

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top