Podatność CVE-2006-1236


Publikacja: 2006-03-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the SetUp function in socket/request.c in CrossFire 1.9.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long setup sound command, a different vulnerability than CVE-2006-1010.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Crossfire Server 1.0 Buffer Overflow
Khaled Salem
18.08.2021
High
crossfire-server 1.9.0 SetUp() Remote Buffer Overflow
Khaled Salem
18.08.2021

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Crossfire -> Crossfire 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0951
http://www.securityfocus.com/bid/17093
http://www.milw0rm.com/exploits/1582
http://secunia.com/advisories/19237
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/crossfire/crossfire/socket/request.c?rev=1.86&view=log
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/25252
http://www.osvdb.org/23904
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1009
http://secunia.com/advisories/19276

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top