Podatność CVE-2006-1274


Publikacja: 2006-03-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Classic Planer in AntiVir PersonalEdition Classic 7 does not drop privileges before executing external programs, which allows local users to gain privileges via notepad.exe, which is used to display scan reports.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
AntiVir PersonalEdition Classic: Local Privilige Escalation
Ramon ports Kukl...
12.03.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Avira -> Antivir personal 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2006-March/042868.html
http://securityreason.com/securityalert/573
http://www.securityfocus.com/archive/1/427412/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17071
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0948
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25244

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top