Podatność CVE-2006-1313


Publikacja: 2006-06-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft JScript 5.1, 5.5, and 5.6 on Windows 2000 SP4, and 5.6 on Windows XP, Server 2003, Windows 98 and Windows Me, will "release objects early" in certain cases, which results in memory corruption and allows remote attackers to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows 98 
Microsoft -> Windows 98se 
Microsoft -> Windows me 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1016283
http://www.kb.cert.org/vuls/id/390044
http://www.securityfocus.com/bid/18359
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA06-164A.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2321
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2006/ms06-023
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26805
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1067
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1644
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1785
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A2003

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top