Podatność CVE-2006-1506


Publikacja: 2006-03-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in rsh in Sun Microsystems Sun Grid Engine 5.3 before 20060327 and N1 Grid Engine 6.0 before 20060327 allows local users to gain root privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Grid engine 
SUN -> N1 grid engine 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102268-1
http://securitytracker.com/id?1015835
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1155

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top