Podatność CVE-2006-1514


Publikacja: 2006-04-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in the abcmidi-yaps translator in abcmidi 20050101, and other versions, allow remote attackers to execute arbitrary code via crafted ABC music files that trigger the overflows during translation into PostScript.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Abcmidi -> Abcmidi 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/24974
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1043
http://secunia.com/advisories/19829
http://secunia.com/advisories/19826
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1531
http://www.securityfocus.com/bid/17704

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top