Podatność CVE-2006-1617


Publikacja: 2006-04-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Advanced Poll 2.02 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) id parameter to comments.php or (2) poll_id parameter to page.php. NOTE: it is possible that this issue is resultant from CVE-2006-1616.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Advanced poll -> Advanced poll 

 Referencje:
http://ns79.hosteur.com/~secuti/advancedpoll.txt
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/25677

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top