Podatność CVE-2006-1792


Publikacja: 2006-04-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the POP service in MailEnable Standard Edition before 1.94, Professional Edition before 1.74, and Enterprise Edition before 1.22 has unknown attack vectors and impact related to "authentication exploits". NOTE: this is a different set of affected versions, and probably a different vulnerability than CVE-2006-1337.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mailenable -> Mailenable enterprise 
Mailenable -> Mailenable professional 
Mailenable -> Mailenable standard 

 Referencje:
http://www.mailenable.com/standardhistory.asp
http://www.mailenable.com/professionalhistory.asp
http://www.mailenable.com/enterprisehistory.asp

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top