Podatność CVE-2006-2085


Publikacja: 2006-04-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in (1) CxAce60.dll and (2) CxAce60u.dll in SpeedProject Squeez 5.10 Build 4460, and SpeedCommander 10.52 Build 4450 and 11.01 Build 4450, allow user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via an ACE archive that contains a file with a long filename.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
SpeedProject Products ACE Archive HandlingBuffer Overflow
Secunia Research
02.05.2006

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Speedproject -> Speedcommander 
Speedproject -> Squeez 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/820
http://securitytracker.com/id?1016002
http://securitytracker.com/id?1016003
http://www.securityfocus.com/archive/1/432101/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17709
http://www.speedproject.de/enu/
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1535
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26115

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top