Podatność CVE-2006-2111


Publikacja: 2006-05-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
A component in Microsoft Outlook Express 6 allows remote attackers to bypass domain restrictions and obtain sensitive information via redirections with the mhtml: URI handler, as originally reported for Internet Explorer 6 and 7, aka "URL Redirect Cross Domain Information Disclosure Vulnerability."

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Outlook express 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1016005
http://www.kb.cert.org/vuls/id/783761
http://www.securityfocus.com/archive/1/449883/100/200/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/449917/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/471947/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/17717
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA07-163A.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1558
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2154
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2007/ms07-034
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26281
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1605

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top