Podatność CVE-2006-2807


Publikacja: 2006-06-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ASPwebSoft Speedy Asp Discussion Forum allows remote attackers to change the password of any account via a modified account id and possibly arbitrary values of the name, email, country, password, and passwordre parameters to profileupdate.asp.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Speedy ASP Forum(profileupdate.asp) User Pass Change Exploit
ajannhwt hotmail...
06.06.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Aspwebsoft -> Speedy asp discussion forum 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1037
http://www.securityfocus.com/archive/1/435209/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18170
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26811

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top