Podatność CVE-2006-2899


Publikacja: 2006-06-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in ESTsoft InternetDISK versions before 2006/04/20 allows remote authenticated users to execute arbitrary code, possibly by uploading a file with multiple extensions into the WebLink directory.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ESTsoft InternetDISK Arbitary Code Execution Vulnerability
mac68k gmail com
08.06.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Estsoft -> Internetdisk 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1063
http://securitytracker.com/id?1016233
http://www.securityfocus.com/archive/1/436001/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18279
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26948

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top