Podatność CVE-2006-2919


Publikacja: 2006-06-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Microsoft NetMeeting 3.01 allows remote attackers to cause a denial of service (crash or CPU consumption) and possibly execute arbitrary code via crafted inputs that trigger memory corruption.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Microsoft -> Netmeeting 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2006-June/046636.html
http://securitytracker.com/id?1016238
http://www.hexview.com/docs/20060606-1.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/436285/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18311
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26971

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top