Podatność CVE-2006-2930


Publikacja: 2006-06-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Sun Grid Engine 5.3 and Sun N1 Grid Engine 6.0, when configured in Certificate Security Protocol (CSP) Mode, allows local users to shut down the grid service or gain access, even if access is denied.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Grid engine 
SUN -> N1 grid engine 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102321-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2215
http://secunia.com/advisories/20518
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26997
http://securitytracker.com/id?1016247

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top