Podatność CVE-2006-3041


Publikacja: 2006-06-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
** DISPUTED ** PHP remote file inclusion vulnerability in Ltwcalendar/calendar.php in Codewalkers Ltwcalendar 4.1.3 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the ltw_config[include_dir] parameter. NOTE: CVE disputes this claim, since the $ltw_config[include_dir] variable is defined as a static value in an include file before it is referenced in an include() statement.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Ltwcalendar 4.1.3 version - Remote File Include Vulnerabilities
SpC-x Bsdmail or...
18.06.2006

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Codewalkers -> Ltwcalendar 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/1099
http://www.attrition.org/pipermail/vim/2006-June/000866.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/436996/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top